صورتجلسه هم انديشي مديران دفاتر حقيقي و حقوقي و کميته دفاتر

 

 صورتجلسه هم انديشي مديران دفاتر حقيقي و حقوقي و کميته دفاتر – 16/10/93 – ساعت 4تا7 سالن نوسازي مدارس 

جلسه فوق پيرو اطلاع رساني ازطريق ارسال نامه به دفاتر- ارسال پيامک به مديران دفاتر و درج اطلاعيه در سايت سازمان , با حضور آقايان مهندس فاروقي , دبير محترم هييت مديره , مهندس نادر گودرزي , مدير فني و اجرايي سازمان , اعضاي کميته دفاتر و تعدادي از مديران دفاتر حقيقي و حقوقي استان در رابطه با مشکلات و مسائل موجود در دفاتر , در محل و زمان اعلام شده برگزار و بصورت ذيل صورتجلسه گرديد .................................................. ادامه مطلب