شروع ثبت نام متقاضيان عضويت در تعاوني مسکن اعضا و کارکنان نظام مهندسي ساختمان سنندج

                        

                            مديرعامل تعاوني مسکن نظام مهندسي سنندج خبرداد:

شروع ثبت نام متقاضيان عضويت در تعاوني مسکن اعضا و کارکنان

نظام مهندسي ساختمان سنندج

 

روابط عمومي: مديرعامل تعاوني مسکن اعضا و کارکنان نظام مهندسي ساختمان سنندج از شروع ثبت نام تقاضاي عضويت در اين تعاوني خبر داد.

مهندس فرزام فاروقي با اشاره به پيگيري هاي صورت گرفته هيئت مديره تعاوني اعلام داشت: تعاوني مسکن جديد اعضا سازمان با شماره ثبت 9727 در تاريخ 31 شهريور تاسيس و با تعيين مدير عامل و هيئت مديره فعاليت خود را آغاز کرده است.

مهندس فاروقي ضمن تقدير از مساعدت هاي اداره کل راه و شهرسازي و اداره تعاون افزود با تلاش و پيگيري هاي مداوم هيئت مديره تعاوني زميني با پروانه 200 واحدي در موقعيتي مناسب شناسايي شده است که نسبت به خريد آن نيز مذاکراتي صورت گرفته است.

مديرعامل تعاوني مسکن جديد سازمان با اعلام شروع ثبت نام تقاضاي عضويت با در نظر گرفتن شرايط تعيين شده اظهار داشت: اعضا و کارکنان سازمان مي توانند نسبت به تکميل و ارسال تقاضاي عضويت مندرج در سايت و تحويل آن به واحد رفاهي سازمان (طبقه دوم ساختمان) تا تاريخ دوشنبه 22/10/93 اقدام نمايند.

مهندس فرزام فاروقي عدم عضويت در تعاوني مسکن قبلي سازمان و ديگر تعاوني هاي مسکن و همچنين عدم استفاده از مسکن مهر را از مهمترين شرايط تعيين شده براي عضويت و تکميل فرم تقاضاي عضويت عنوان کرد.

مدير عامل تعاوني مسکن افزود: با توجه به اهتمام هيات مديره و مدير عامل اين تعاوني مبني بر برنامه ريزي و عملياتي نمودن اقدامات صورت گرفته، هريک از ثبت نام کنندگان نسبت به دقت در تکميل فرم توجه نمايند.

کاربرگ تقاضاي عضويت در تعاوني مسکن اعضا و کارکنان نظام مهندسي ساختمان سنندج.............................. دانلود