سومین همایش ملی اقلیم ، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

سومین همایش ملی اقلیم ، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار 23 و 24 اردیبهشت ماه 1394 برگزار می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس iranebo.sciencepars.ir مراجعه فرمایید.