سومین سخنرانی ماهیانه نظام مهندسی استان کردستان درباره تحلیل اجزای محدود سازه ها به زمان دیگری موکول گردید

سومین سخنرانی ماهیانه نظام مهندسی استان کردستان درباره تحلیل اجزای محدود سازه ها ( تهدیدها و چالش ها ) با سخنرانی دکتر هوشنگ دباغ به زمان دیگری موکول گردید.

طبق اعلام قبلی این سخنرانی می بایست در تاریخ چهارشنبه 6/ 5/ 95 ساعت 17 الی 19برگزار می شد که به زمان دیگری موکول گردید.

زمان و مکان این سخنرانی متعاقبا اعلام خواهد شد