سومین سخنرانی ماهیانه نظام مهندسی استان کردستان/   تحلیل اجزای محدود سازه ها

سومین سخنرانی ماهیانه نظام مهندسی استان کردستان

تحلیل اجزای محدود سازه ها

( تهدیدها و چالش ها )

سخنران: دکتر هوشنگ دباغ ( استادیار دانشگاه کردستان )

زمان: چهارشنبه 6/ 5/ 95 ساعت 17 الی 19

مکان: سالن اجتماعات اداره کل راه و شهرسازی (روبروی 22 گولان)