سوالات و پاسخنامه‌هاي آزمون آبان ماه93

 سوالات و پاسخنامه‌هاي آزمون آبان ماه93

 

روابط عمومي :  به اطلاع کليه شرکت‌کنندگان آزمونهاي ورود به حرفه مهندسي و کارداني و تعيين صلاحيت معماران تجربي آبان‌ماه 93 مي‌رساند سوالات و پاسخنامه‌هاي مربوط به آزمون‌هاي مذکور در سامانه ثبت‌نام آزمون‌ها و در بخش نمونه سوالات درج گرديده است. داوطلبان محترم مي‌توانند جهت کسب اطلاع از وضعيت آزمونها و پاسخنامه‌هاي مربوطه به همين سامانه مراجعه نمايند. ‌