سه عضو هیات مدیره سازمان، عضو گروه های تخصصی شورای مرکزی کشور شدند سه عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان عضو گروه های تخصصی شورای مرکزی کشور شدند.

دکتر محمدصدیق ثابتی در گروه تخصصي عمران ، مهندس هیوا لهونیان در گروه تخصصي برق و مهندس ابراهیم حمزه زاده در گروه تخصصی معماری، به عنوان اعضای گروه تخصصی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور در رشته های خود انتخاب شدند.
مهندس امید محمودی رئیس سازمان در پیامی انتخاب این اعضا را بعنوان اعضای گروه های تخصصی شورای مرکزی تبریک گفت.
وی این انتخاب را نشان از توانمندی اعضای سازمان و شایستگی آنان در حوزه های مهندسی توصیف کرد.
مهندس محمودی این افتخار را به اعضای سازمان و جامعه مهندسی کردستان تبریک گفت.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد تا این امر موجبات ارتقای سازمان را در بحث های فنی و مهندسی فراهم سازد.