آشنایی با سیستم های مختلف طرح و اجرای کامپوزیتهای FRP

سمینار یک روزه پژوهشی

آشنایی با سیستم های مختلف طرح و اجرای کامپوزیتهای FRP  با معرفی نرم افزار تقویت سازه های بتنی FRP Pro

چهارشنبه 97/3/30 ساعت 17
مکان: سازمان

مجری طرح : نوید خدرنژاد

همکاران : دکتر جمشید کرمی ، دکتر سالار منیعی ، مهندس یدالله محمدی