سمینار یک روزه آموزشی قوانین  و مقررات مرتبط با مسؤولیت‌های مهندسی برگزار شد

سمینار یک روزه آموزشی قوانین  و مقررات مرتبط با مسؤولیت‌های مهندسی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد.

این سمینار با همکاری دادگستری کل استان کردستان، اداره‌کل راه و شهرسازی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شهرداری سنندج ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، کانون وکلای دادگستری استان کردستان در سالن مولوی کرد دانشگاه کردستان برگزار گردید.

سمینار یک روزه آموزشی قوانین  و مقررات مرتبط با مسؤولیت‌های مهندسی با سخنان مهندس کریم قادرمزی نایب رئیس اول سازمان فعالیت خود را آغاز نمود.

گروسی ریاست دادگستری استان کردستان نیز طی سخنانی به بحث درباره ی مسائل حقوقی و لزوم آشنایی مهندسان با این مسائل پرداخت و برگزاری این سمینار را گامی موثر و مهم در این رابطه توصیف کرد.

این سمینار بصورت چندین پنل توسط هر یک از ارگان های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان توسط مهندس مهدی حسام شریعتی، دادگستری توسط دکتر رشیدی، شهرداری توسط خانم مهندس آسوز شعباتی و مهندس قزاقی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط مهندس محمدی، راه و شهرسازی توسط مهندس ویسی و مهندس قریشی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی توسط مهندس ساعد برگزار گردید.

در پایان هریک از این ارگان ها به سئوالات مهندسین در حوزههای خود پاسخ گفتند.

سمینار یک روزه آموزشی قوانین  و مقررات مرتبط با مسؤولیت‌های مهندسی با استقبال گسترده اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بصورت دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار گردید.