سمینار یکروزه آموزشی قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت های مهندسی برگزار می شود

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از برگزاری سمینار یکروزه آموزشی قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت های مهندسی خبر داد.

 مهندس امید محمودی با اعلام اینکه این سمینار توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کل راه و شهرسازی، دادگستری، استانداری، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شهرداری سنندج برگزار می شود، اظهار داشت: برگزاری پنل هایی در رابطه با چالش های مهندسان در حوزه های مختلف از ویژگی های این سمینار خواهد بود.

مهندس محمودی افزود: در این سمینار هریک از سازمان نظام مهندسی ساختمان، دادگستری، اداره کار و تامین اجتماعی، شهرداری و بیمه در پنل های جداگانه ای به بحث و ارائه مطالب مرتبط با قوانین و مقررات مهندسی خواهند پرداخت.

وی اظهار داشت: سمینار قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت های مهندسی در تاریخ 6 بهمن ماه سالجاری و بصورت یکروزه در سالن مولوی کرد دانشگاه کردستان برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان در پایان از اعضای سازمان خواست تا با مراجعه به سایت نسبت به ارائه سوالات و دغدغه های خود در حوزه های یاد شده اقدام نمایند، تا در سمینار یاد شده مطرح و مورد بررسی قرار گیرند.