سمینار نسل نوین مصالح فولادی در ساخت و ساز  برگزار شد

سمینار نسل نوین مصالح فولادی در ساخت و ساز توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد.

دکتر مژده  امانی فارغ التحصیل از دانشگاه امیرکبیر و مدرس دانشگاه کردستان در این سمینار به ارائه آخرین داده های موجود در حوزه نسل نوین مصالح فولادی در ساخت و ساز ها ارائه نمود.

این سمینار توسط امور آموزش و پژوهش و در سالن راه و شهرسازی با حضور مهندسین گروه عمران سازمان برگزار گردید.

 دکتر هوشنگ دباغ مدیر آموزش و پژوهش سازمان ضمن اعلام تداوم این سمینارها، اعلام کرد: برگزاری چنین سمینارهایی در ارتقای سطح علمی اعضای سازمان مثمر ثمر خواهد بود.

وی افزود: طی نظرخواهی از افراد شرکت کننده در این سمینار ، افراد حاضر ضمن رضایت از برگزاری این نشست بر تداوم این سمینارها تاکید نمودند.