دوره آموزشی مدیریت و بهینه سازی و رتبه انرژی ساختمان قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
دوره آموزشی مدیریت و بهینه سازی و رتبه انرژی ساختمان
جهت ثبت نام به امور آموزش و پژوهش سازمان مراجعه فرمایید یا با شماره های سازمان 33564876 - 33564874  داخلی 117 تماس حاصل فرمایید