سمینار مدیریت زیر ساخت ها در آستانه نسل سوم مهندسی عمران برگزار شد

سمینار مدیریت زیر ساخت ها در آستانه نسل سوم مهندس عمران توسط آموزش و پژوهش سازمان برگزار گردید.

این سمینار با حضور اعضاء گروه عمران در سالن اداره کل راه و شهرسازی برگزار شد.

دکتر زانیار میرزائی فارغ التحصیل انستیتو ساخت و مدیریت زیر ساخت دانشگاه صنعتی فدرال سوئیس، عضو عالی کمیته بین المللی مدیریت و نگهداری پل ها،  مشاور ریاست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ایران در این سمینار به تشریح آخرین دستاوردهای نسل سوم مهندسی در این زمینه پرداخت.

دکتر هوشنگ دباغ مدیر آموزش و پژوهش ضمن بیان اهداف برگزاری این سمینار از برگزاری دوره ها وکلاس هایی در جهت ارققای دانش فنی مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی خبر داد.

وی ضمن اینکه از مهندسین برای شرکت در این دوره ها دعوت به عمل آورد اعلام کرد: سازمان از هر گونه پیشنهادی در جهت بالابردن سطح کمی و کیفی دوره ها و سمینارها استقبال می کند.