سمینار شهر هوشمند سمینار:

شهر هوشمندسخنران:
دکتر هوشمند علیزاده


مکان:    سالن آمفی تئاتر راه و شهرسازی
زمان:      دوشنبه 27/ 10/ 95