سمینار تخصصی توسعه و کاربرد مهندسی روشنایی و نورپردازی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در بخش ساختمان سمینار تخصصی توسعه و کاربرد مهندسی روشنایی و نورپردازی و استفاده از  انرژی های تجدیدپذیر در بخش ساختمان
مدرسین: مهندس میرزرگر- مهندس کوبن (شرکت گل نور)

تاریخ برگزاری: پنجشنبه 27/ 7/ 96 ساعت 8 تا 13
مکان: سالن اجتماعات راه و شهرسازی - 22گولان
جهت ثبت نام به امور آموزش و پژوهش یا شماره 33564876 داخلی (117) تماس حاصل فرمایید