سمینار آموزشی استفاده از سامانه های خورشیدی در ساختمانهای اداری

سمینار آموزشی استفاده از سامانه های خورشیدی در ساختمانهای اداری

مدرسان: دکتر حسن زاده

باحضور نمایندگان حوزه ی فنی وستادی دفتر فنی معاونت عمرانی استانداری

زمان : 6دی ماه 1396،ساعت 9 لغایت 12

مکان: سالن آموزش حوزه ی ستادی شرکت توزیع برق

جهت ثبت نام به امور‌‌آموزش وپژوهش سازمان مراجعه ویا

 با شماره ی 33564876 داخلی 117 تماس حاصل فرمایید.