سمينار گودبرداري و سازه نگهبان درمريوان برگزار شد

سمينار گودبرداري و سازه نگهبان درمريوان برگزار شد

 

روابط عمومي: سمينار گودبرداري و سازه نگهبان با تلاش گروه تخصصي عمران و کميته ژئوتکنيک، دفتر نمايندگي سازمان در شهرستان مريوان با حضور اعضاي اين شهرستان برگزار شد.

در اين سمينار مهندس امير حسن نوذري دبير کميته تخصصي ژئوتکنيک سازمان به ارائه توضيحاتي درباره گودبرداري و سازه هاي نگهبان پرداخت.

مهندس نوذري در اين سمينار مباحثي را درباره اهميت و انجام مطالعات ژئوتکنيک، الزامات مبحث 7، مسائل طراحي، گودبرداري و سازه هاي نگهبان ارائه داد.

دبير کميته تخصصي ژئوتکنيک همچنين مسايل حقوقي مربوط به گودبرداري و تعيين مسئوليت ها را  در اين ارتباط اعلام نمود.