سلسله همايش هاي ايمني در گارگاههاي ساختماني برگزار مي شود
 

همايش ايمني در گودبرداري در تاريخ 27 و 28 و 29 آذرماه 1392 برگزار مي شود

مکان: مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي تهران

از کارشناسان  ومتخصصان دعوت مي شود در همايش ثبت نام و شرکت نمايند و در صورت داشتن مقاله  علمي – حرفه اي مربوط با موضوع همايش ، آن را به دبيرخانه همايش ارسال کنند .

تلفن: 88783352-021

فکس: 88193307-021

http://rasayesh-event.com