سایت تعاونی مسکن جدید اعضای سازمان راه اندازی شد


مهندس فرزام فاروقی هدف از راه اندازی این سایت را اطلاع رسانی و تسهیل در امور این تعاونی برای اعضا و کارکنان عضو آن اعلام کرد.

مهندس فاروقی افزود: هریک از اعضای تعاونی مسکن جدید می تواند جهت اطلاع از آخرین اخبار ، اطلاعیه ها و ارتباط با هیات مدیره به سایتwww.tmns.ir  مراجعه فرمایند.

مدیر عامل تعاونی مسکن جدید اظهار داشت : جهت دانلود و تکمیل فرم اعضای متاهلی که فاقد مسکن می باشند به سایت مراجعه نمایند