سامانه جامع آموزشی جهت برگزاری دوره های ارتقا پایه راه اندازی می شود

رئیس کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از راه اندازی سامانه جامع آموزشی جهت برگزاری دوره های ارتقا پایه خبر داد.

دکتر هوشمند علیزاده اعلام داشت: در نشست کمیته آموزش با مجریان آموزشی دانشگاه کردستان ، دانشگاه آزاد ، موسسه توسعه دانش و دانشگاه جامع علمی کاربردی سنندج و شرکت کارین امواج در خصوص تهیه سامانه جامع آموزشی جهت برگزاری دوره های ارتقا پایه بحث و تبادل نظر شد.

وی افزود: راه اندازی این سامانه می تواند در جهت برنامه ریزی، نظم بخشی وتسهیل در بهره مندی اعضای محترم سازمان از دوره های آموزشی نقش کارآیی ایفا نماید.