زمان شروع دوره تفکیک آپارتمان

قابل توجه مهندسین پروانه دار نقشه برداری

دوره تفکیک آپارتمان

به اطلاع ثبت نام کنندگان در دوره تفکیک آپارتمان می رساند زمان شروع دوره سه شنبه ساعت 13 مورخ 11/ 8/ 95 می باشد.

مکان برگزاری این دوره  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می باشد.

مدرسین: مهندس قصابیان, مهندس رحیمی، خانم مهندس شعبانی

دوره تفکیک آپارتمان در روزهای سه شنبه( بعدازظهر)، چهارشنبه و پنج شنبه (صبح و بعدازظهر ) برگزار می گردد.