زمان ثبت نام متقاضيان عضويت در تعاوني مسکن اعضا و کارکنان نظام مهندسي ساختمان سنندج تمديد شد

زمان ثبت نام متقاضيان عضويت در تعاوني مسکن اعضا و کارکنان 

نظام مهندسي ساختمان سنندج تمديد شد

 

روابط عمومي: مدير عامل تعاوني مسکن اعضا و کارکنان نظام مهندسي سنندج از تمديد مهلت ثبت نام متقاضيان عضويت در اين تعاوني خبر داد.
 
مهندس فرزام فاروقي با اعلام استقبال گسترده اعضا از اين تعاوني اظهار داشت: با توجه به اينکه تامين مسکن از دغدغه هاي اصلي شهروندان بخصوص اعضا و کارکنان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان محسوب ميگردد تلاش براي تحقق تامين مسکن اعضا از اهداف مهم براي تشکيل تعاوني جديد و پيگيري زمين و عضو گيري اين تعاوني مي باشد.
 
مهندس فاروقي گفت: استقبال گسترده اعضا و احترام به حقوق کليه اعضا نسبت به ثبت نام و تکميل فرم و تحويل آن به واحد رفاهي، هيات مديره تعاوني را بر آن داشت تا مهلت ثبت نام را تا روز پنجشنبه هفته جاري (25 / 10/ 93) تمديد نمايند.
 
مدير عامل تعاوني مسکن افزود: مهلت ثبت نام تعيين شده (پنجشنبه هفته جاري) تمديد نخواهد شد و اعضا مي بايست تا اين زمان نسبت به تکميل کامل فرم اعلام شده در سايت و تحويل آن به واحد رفاهي سازمان اقدام نمايند.
 
مهندس فاروقي در پايان اعلام کرد: جزئيات فعاليت هيات مديره تعاوني بزودي اطلاع رساني خواهد شد.