روش های نوین برای تخریب و گودبرداری ساختمانها امور آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار می کند:

روش های نوین برای تخریب و گودبرداری ساختمانها
سخنران: دکتر نصرالله بیگی

زمان: یکشنبه 20/ 1/ 96  ساعت 16
جهت ثبت نام تا تاریخ شنبه 19/ 1/ 96 به امور آموزش و پژوهش (مهندس فرهادی) مراجعه و یا با شماره های 33564874 - 33564876 داخلی 117 تماس حاصل فرمایید