رعایت نکات ایمنی جهت فعالیت های ساختمانی در فصل بارش

در فصل پاییز مهندسین ناظر و مجری ذیصلاح باید با دقت بیشتری در کارگاه های ساختمانی عمل کنند.

در فصل پاییز و زمستان با توجه به بالا رفتن رطوبت خاک و پایین آمدن دمای هوا به خصوص در شب، لازم است موارد زیر در اجرای کارهای ساختمانی لحاظ گردد:

1-    در دمای پایین و رطوبت زیاد از جوشکاری اسکلت فلزی در فضاهای باز و بدون پیش گرمکن خودداری گردد.

2-    با توجه به نزدیک شدن به زمان یخبندان، قبل از شروع بتن ریزی از دمای هوا در شبهای آینده مطلع شوید و در صورت نیاز نسبت به نگهداری بتن از یخ زدگی اقدام فرمایید.

3-    با توجه به رطوبت زیاد خاک و احتمال ادامه بارندگی، حفاظت از خاک زیر پی پلاک های همسایه به جهت احتمال رانش خاک و نشست خاک به دلیل نفوذ آب در خاک و اشباع شدن آن قطعی خواهد بود.

4-    با توجه به کوتاهی فصل کار، از شروع به حفاری زیر زمین ها خودداری گردد و برای قسمت های حفاری شده اجرای سازه نگهبان الزامی است.

 منبع: سایت شورای مرکزی