رتبه سوم جهانی ایران در تعداد مهندسان/۵۰ درصد مهندسان نیز مازاد نیاز کشور هستند

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اعلام کرد: ایران در میزان تعداد مهندسان فارغ التحصیل رتبه سوم را در دنیا دارد.

مهندس فرج الله رجبی اظهار داشت: در حال حاضر ۳۸۰ هزار مهندس داریم که با توجه به این تعداد مهندس و نسبت آن با جمعیت، از نظر تعدد مهندسان رتبه سوم را در دنیا را از آن خود کرده ایم اما ۵۰ درصد این تعداد مهندسان، نیروی کار مازاد بر نیاز کشور محسوب می شوند.  

رییس سازمان نظام مهندسی کشور گفت: در قالب صدور خدمات فنی و مهندسی می توانیم مهندسان مازاد کشور را در پروژه های خارجی  از جمله پروژه های همرانی کشورهای آسیای میانه و آسیای مرکزی مشغول به کار کنیم.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان نظام‌مهندسی‌ساختمان به بررسی ایمنی بخش باقیمانده ساختمان پلاسکو ورود کرده است، اظهار داشت: در مقطعی که به صورت کوتاه در عملیات بررسی ایمنی ساختمان باقیمانده پلاسکو حضور داشتیم نیازی به تخریب بقیه ساختمان ندیدیم اما بنده بازدیدی از بخش باقیمانده ساختمان نداشتم و نمی توانیم با قطعیت ایمنی ساختمان موجود را تایید کنیم.

 

وی ادامه داد: معتقدم در کنار تیم های عملیاتی سایر نهادها که در بخش بازرسی مسکن فعال هستند،کارشناسان سازمان نظام مهندسی هم باید حضور داشته باشند. برای تحقق این امر نامه‌ای را برای شهرداری فرستاده‌ایم و مذاکراتی انجام شده است و شهرداری هم هم موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام کرده است اما هنوز جلساتی برای تکمیل و پیگیری مذاکرات برگزار نکرده‌ایم.  

 

رییس سازمان نظام مهندسی تاکید کرد: طبق قانون و با استناد بر ماده ۵۵  قانون شهرداری ها، این نهاد است که باید وارد موضوعات بازسازی ساختمان و بررسی ایمنی ساختمان های عمومی شود چراکه احتمال این وجود دارد که برخی از ساختمان ها مخاطراتی را برای مردم به وجود بیاورند.

 

رجبی به ایلنا، گفت: برای جلوگیری از حوادثی چون پلاسکو پیشنهاد ما به عنوان متولیان سازمان نظام مهندسی کشوری این است که اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی در ساخت و ساز در دستور کار وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور قرار بگیرد و به طور قطع سازمان نظام مهندسی هم در اجرای این مقررات ساختمان با دستگاه های مربوطه همکاری می کند.