رئیس سازمان کسب مقام چهارم شطرنج نظام مهندسی های کشور توسط اعضای نظام مهندسی کردستان را تبریک گفت

رئیس سزمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان کسب مقام چهارم شطرنج نظام مهندسی های کشور را توسط اعضای سازمان  را تبریک گفت.
مهندس محمودی با اشاره به پتانسیل توانمند اعضای نظام مهندسی کردستان در  حوزه های ورزشی این موفقیت را نشان از توانمندی سازمان توصیف کرد.
وی افزود: تیم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در جریان مسابقات شطرنج نظام مهندسی های کشور  که در کیش برگزار گردید با وجود تیم های قدرتمند کشور و در اختیار بودن امکانات و زمان کافی توانست مقام چهارم این مسابقات را به خود اختصاص دهد.

مسابقات کیش با حضور 15 تیم و در سطح بالایی در کیش و به میزبانی سازمان نظام مهندسی تهران برگزار گردید.

در این مسابقات مهندس رامین روغنی مقام طلا در قسمت پیشکسوتان، مهندس کامران اسدی مقام دوم در میز 3، مهندس هیمن فتحی مقام سوم میز 4، خانم مهندس آرینا صادق وزیری مقام سوم میز 6 را کسب کردند.

در قسمت تیمی نیز بعد تیم تهران A، گیلان و مازندران تیم کردستان به مقام چهارم دست یافت.

فرهاد شریعتی، آریز نصرت پور، هیمن فتحی، کامران اسدی، رامین روغنی، آرینا صادق وزیری و فوزیه منیعی اعضای تیم شطرنج کردستان در این مسابقات بودند.