رئیس سازمان نظام مهندسی کردستان:برخورد و اعمال قانون در ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه اختیارات ما نیست


رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان ساخت و ساز غیر مجاز را از عمده ترین آسیب های حوزه ساخت و ساز عنوان کرد و خواستار تلاش همه جانبه مسئولین برای رفع این معظل شد.

دکتر محمدصدیق ثابتی ساخت و سازهای غیر مجاز در یک شهر را عامل توسعه معیوب و غیر اصولی  آن شهر  توصیف کرد و اظهار داشت: تزلزل بناها و غیر ایمن بودن سکونت گاههای انسانی در برابر بلایا، ریخت و سیمای ناپسند شهرها، ضعف گسترده در خدمات رسانی به شهروندان، ضررها و زیان های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله پیامدهای این آسیب یعنی ساخت و سازغیرمجاز می باشد.

وی قربانی اصلی رشد ساخت و ساز غیرمجاز را شهروندان و ساکنین در این بناها دانست و اعلام داشت: طبق تحقیقات انجام شده کارشناسان، ساخت و ساز غیر اصولی و غیر مجاز  بر تمامی عوامل زندگی آنها تاثیر گذار خواهد بود

دکتر ثابتی همچنین اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان بعنوان یکی از متولیان حوزه ساخت و ساز بارها بر تشکیل یک اتاق فکر و همکاری همه نهادی مرتبط برای ریشه کن نمودن این آسیب تاکید نموده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان افزود: در برخی از شهرها مانند مریوان بیش از هشت هزار واحد غیرمجاز وجود دارد و متاسفانه روند ساخت این واحدها همچنان ادامه دارد و برخورد و اعمال قانون در این بخش در حوزه اختیارات ما نیست اما امیدواریم برای برخورد با این معضل مسؤلان بیشتر تلاش کنند و از مشورت و برنامه های این سازمان در ساخت و سازها بیشتر بهره بگیرند.