رئیس سازمان نظام مهندسی کردستان از تلاش هیات مدیره در جهت شفاف سازی خبر داد

به گزارش روابط عمومی سازمان، مهندس امیدمحمودی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از تلاش هیات مدیره برای شفاف سازی در این سازمان خبر داد.

مهندس محمودی با اشاره به اینکه شفاف سازی از اولویت های مهم هیات مدیره دوره هفتم بوده است اعلام داشت: اقدامات اخیر هیات مدیره معطوف به تحقق این امر بوده است.

وی با اشاره به تداوم روند تکمیل نمودن نرم افزار سازمان افزود: کلیه کارکردهای مربوط به سال 1395 در سامانه مذکور ثبت شده و در اواخر سالجاری به اطلاع اعضای محترم خواهد رسید.

وی همچنین افزود: در سال 96 روند ثبت کلیه امور از طریق نرم افزار سازمان خواهد بود.

مهندس محمودی در سال آتی ثبت کارهای ارجاعی در تمام شهرستان های استان نیز از طریق نرم افزار سازمان خواهد بود.

رئیس سازمان اعلام داشت که تمام اقدامات انجام شده و امورات در حال انجام در راستای شفاف سازی خواهد بود.