رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان: حادثه ساختمان پلاسکو نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان را بیش از پیش نمایان می کند

روابط عمومی- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان ضمن ابراز همدردی با خانواده های گرامی قربانیان حادثه دردناک و تاسف برانگیز ساختمان پلاسکو تهران اعلام داشت: با وضعیت موجود متاسفانه باید شاهد چنین حوادثی در جامعه بود.

مهندس امید محمودی اظهار داشت: کلیت جامعه در بروز چنین حوادثی نقش دارند و یقینا دستگاه های ذیربط نقش پررنگتری دارند.

وی گفت: ساختمان و بنا تنها یک سرمایه خصوصی و فردی محسوب نمی شود بلکه ساختمان یک سرمایه ملی است و باید در طراحی، ساخت و حفظ آن نهایت حساسیت و دقت را چه از جانب مسئولین، چه از جانب مالکین و شهروندان رعایت نمود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کردستان افزود: هرچند که برخی از سازمان ها و نهادها مسئولیت مستقیم در رابطه با ساختمان و مسکن دارند اما نباید از این مسئله غافل شد که رعایت مقررات ملی ساختمان یک وظیفه همگانی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه وضعیت ساختمان سازی در شهرهای استان کردستان مناسب نیست اعلام داشت: آمار زیاد ساخت و سازهای غیرمجاز، رشد بی رویه حاشیه نشینی، عدم توجه به گزارشات اعلامی کارشناسن سازمان و بسیاری از مشکلات دیگر امنیت شهروندان را به خطر انداخته است.  

مهندس محمودی در ادامه افزود: حادثه ساختمان پلاسکو نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان را بیش از پیش نمایان می کند.

وی در پایان اظهار داشت: استفاده از دانش و تجربه اعضای سازمان می تواند در عدم تکرار چنین حوادث هولناکی پیشگیری نماید.