دکتر ثابتی رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد واحد سنندج شد

دکتر ثابتی عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان،  رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد واحد سنندج شد.

در مراسم معارفه رئیس دانشکده فنی و مهندسی واحد سنندج که مسئول دبیرخانه هیات امنای دانشگاه کردستان، مدیرکل حوزه رئیس واحد و کارکنان و مدیران گروه دانشکده فنی و مهندسی حضور داشتند با قدردانی از خدمت دکتر ارسطو هدایت نسب، دکتر محمد صدیق ثابتی به عنوان رئیس جدید دانشکده فنی و مهندسی واحد سنندج معرفی شد.

دکتر ثابتی خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان و نایب رئیس گروه تخصصی عمران شورای مرکزی  است.

وی سابقه ی چهارسال ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان را در کارنامه فعالیت خود در نظام مهندسی را دارد.

مهندس امید محمودی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در پیامی انتصاب دکتر ثابتی را به سمت رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد سنندج تبریک گفت.

وی با عنوان اینکه این انتخاب نشان از شایستگی اعضای سازمان است، اعلام داشت: استفاده از دانش و تجربه سازمان نظام مهندسی و اعضای آن می تواند نقش بزرگی در روند توسعه استان ایفا نماید.