دیدار هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان با شهردار سنندج

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با مهندس حشمت الله صیدی شهردار سنندج در محل دفتر شهردار دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار هیات مدیره سازمان ضمن تبریک به مهندس صیدی، انتخاب ایشان را نشان از توانمندی نیروهای بومی و جامعه مندسی کردستان توصیف کردند.

هیات مدیره سازمان حمایت جامعه مهندسی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را از مهندس صیدی اعلام نمودند.

مهندس صیدی با عنوان اینکه سازمان نظام مهندسی پتانسیلی توانمند در استان است اعلام داشت: باید از چنین ظرفیت و تجارب  توانمندی در جهت تعالی استان و شهر سنندج استفاده نمود.

وی همکاری شهرداری و سازمان را برای پیشرفت و تغییر مطلوب در وضعیت شهر را ضروری دانست و آن را منجر به رضایت شهروندان و ارتقای کیفیت ساخت و سازها توصیف کرد.

تاکید بر تداوم نشست های مشترک و کارگروه های تخصصی، همکاری در جهت رشد ساخت و ساز مهندسی، تکریم ارباب رجوع، تلاش در جهت کاهش عوامل بازدارنده جهت تسریع روند کنترل  و مراحل قانونی نقشه ها و ... از مباحث مطرح شده توسط هیات مدیره در این نشست مشترک بود.

مهندس صیدی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان و نایب رئیس سابق سازمان بعنوان چهل و ششمین شهردار سنندج فعالیت خود را آغاز نموده است.