دیدار هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با مرادنیا استاندار کردستان

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با بهمن مراد نیا استاندار کردستان دیدار ودرباره ی وضعیت جامعه مهندسی بحث وتبادل نظر کردند.

در این دیدار رئیس و هیات مدیره سازمان گزارشی از وضعیت سازمان وساخت وسازهای استان ارائه دادند.

رشد چشمگیر تعداد اعضای پروانه دار سازمان، کاهش محسوس ساخت و سازها، رکود بازار مسکن، وضعیت نامطلوب و نگران کننده ساخت و سازهای غیرمجاز، وضعیت حاشیه های شهرهای استان از اهم مباحث مطرح شده در این دیدار بود.

در این دیدار همچنین درباره کمیسیون ماده 100، لزوم بومی سازی برخی قوانین و مقررات ملی ساختمان و همکاری و هماهنگی نهادهای مرتبط با حوزه ساخت و ساز بحث و تبادل نظر شد.

در ادامه درباره نقش و جایگاه سازمان و تاثیرگذاری آن از بدو تاسیس برروی ساخت و سازها با اشاره به زلزله های 50 سال گذشته در کشور و مقایسه با زلزله کرمانشاه، ساخت وساز نامستحکم وغیر مهندسی در استان و شهرستانها با توجه به قرارگیری استان کردستان برروی کمربند زلزله بعنوان یک دغدغه مهم جامعه مهندسی مورد بحث قرار گرفت.

در این دیدار هیات مدیره سازمان بر واگذاری ساخت و سازها به اهل فن و متخصصین امر تاکید کردند.

بهمن مراد نیا استاندار کردستان با تبریک  روز مهندس به کلیه ی جامعه مهندسی به باور جامعه به نظام مهندسی وجامعه توانمند مهندس اشاره نمود.

وی از سازمان  وجامعه مهندسی خواست تا در توسعه ی استان واصلاح  روش های موجود وارتقای سطح وسازهای استان را یاری کنند.

استاندار کردستان بر تداوم نشست ها ی مشترک با سازمان و علی الخصوص تشکیل نشستی مشترک با شهرداران استان تاکید کرد