دکتر مشتاق مشاور رئیس و مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه کردستان شد

دکتر جمال مشتاق عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان مشاور رئیس و مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه کردستان شد.

دکتر مشتاق که عضویت در چندین دوره هیات مدیره، ریاست سازمان، خزانه دار، عضویت در شورای مرکزی، عضو کمیسیون هم ارزی و ... را در کارنامه ی فعالیت خود در سازمان نظام مهندسی ساختمان دارد طی حکمی از طرف رئیس دانشگاه کردستان به این سمت منصوب شد.

دکتر ثابتی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان نیز در پیامی انتصاب دکتر مشتاق را بعنوان مشاور رئیس و مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه کردستان تبریک گفت و برای وی آرزوی توفیقات روزافزون نمود.

وی این انتصاب را نشان دهنده توان و پتانسیل بالای اعضای سازمان دانست و از مسئولین استان خواست تا در جهت استفاده از این توانمندی به نفع شکوفایی استان تلاش نمایند.