دکتر ثابتی نایب رئیس هیات ریسه  نوزدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور شد

 

دکتر ثابتی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان نایب رئیس هیات ریسه  نوزدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور شد.

 

با رای اعضای هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان اعضای هیات ریسه نوزدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب شد.

 

در پایان مهندس پور اسدی به عنوان رییس هیات عمومی و آقایان دکتر ثابتی به عنوان نایب رییس ٬مهندس بابایی دبیر هیات رییسه و اقایان مهندس ابراهیم زاده و گلستانی نیز به عنوان ناظر هیات رییسه حائز بیشترین آرا شدند

نوزدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان امروز  با حضور اکبر ترکان رییس این سازمان، دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی و دیگر مقامات کشوری و سازمانی در جزیره کیش آغاز به کار کرد.