دکتر ترکان:  اصلاح قانون موجود بهتر از نوشتن قانون جدید است

 

دکتر اکبرترکان رئیس نظام مهندسی ضمن مروری بر روند اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان گفت: در ابتدای شروع این دوره از انتخابات نظام مهندسی ساختمان قرار برآن گذاشته شده بود تا بتوانیم قانون نظام مهندسی ساختمان را اصلاح کنیم و پیش نویس اصلاح قانون نظام مهندسی که در طی برگزاری پانزده جلسه با حضور تمامی استان ها تهیه شده بود زمانیکه به مجلس رفت این قانون از سوی نمایندگان رد شد.به نظر من شاید دلیلش آن بود که یک نظردیگری وجود داشت مبنی برآنکه ما باید در این خصوص کاری اساسی و ریشه ای انجام دهیم و اکنون در خصوص مبحث دوم نیز می تواند همین دلیل وجو داشته باشد.

دکتر ترکان  در خصوص قانون مبحث دوم و لزوم اصلاح آن اظهار داشت: برای بحث مبحث دوم مقررات ملی ساختمان دو دیدگاه وجود دارد یکی آنکه ما از اول شروع به نوشتن قانون کنیم و کاری اساسی انجام دهیم و دیگرآنکه باتوجه با آشنا بودن بیست ساله مهندسین با همین قانون و مقررات، بیاییم آن را آسیب شناسی کرده و مشکلات آن را حل کنیم که به نظر بنده راه حل دوم یعنی آسیب شناسی و بررسی نقاط قوت و ضعف آن کاربردی تر و بهتر است و این را باید در نظر داشت که با توجه به توانایی پایین شهرداری های شهرهای کوچک ، اجراء این مبحث در توان بنیه فنی کنونی شهرداری های کوچک کشور وجود ندارد.

وی همچنین بر بیان و ارائه دیدگاه کارشناسی جامعه مهندسین از سوی تمامی مهندسان تاکید کرد و گفت: پیشنهاد می کنم تمامی مهندسان در زمینه بیان  و اظهار ظر در خصوص این مبحث فعال باشند و در نشریه های تخصصی نظام مهندسی های استان ها این نظرات منعکس شود.

همچنین دکتر ترکان در جلسه با روسای استان ها به لزوم افزایش تلاش و تکاپوی مهندسان در این زمینه تاکید کرده و گفت:این تلاش ها نباید نادیده گرفته شود تا ما بتوانیم به نتیجه دلخواه  و مورد قبول همگان برسیم و من هم تمام تلاش خود را کرده و با وزیر محترم جلسه خواهم گذاشت و خجالت نکشید از اینکه جسورانه از جامعه حرفه ای مهندسین دفاع کنید.

 در این جلسه روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در خصوص پیش نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به بحث و گفت و گو پرداخته و پیشنهادات خود را نسبت به پیش نویس جدید مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مطرح کردند.

از جمله نکات  مطرح شده در این جلسه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- تاکید بر بومی و محلی کردن آیین نامه ها و قانون نظام مهندسی ساختمان در شهرهای مختلف کشور.

-توجه و تاکید بر نادیده گرفتن نقش و تاثیر شوراهای شهر در آیین نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان.

-انتقادجدی نسبت به قضاوت های غیرکارشناسی و ناآگاهانه وبعضا غرض ورزانه.

-عدم طی شدن فرایند علمی در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان توسط متصدیان امر.

-عدم مطالعه دقیق  و آسیب شناسی کارشناسانه و صحیح پیرامون  مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و نادیده گرفتن ونفی  نقاط مثبت آیین نامه موجود.

در پایان مقرر شد تا پس از بررسی این پیشنهادات نتیجه نهایی در جلسه آتی شورای مرکزی اعلام شود.