دکتر بهرامي در سمت رياست کميته آموزش ابقا شد

دکتر بهرامي در سمت رياست کميته آموزش ابقا شد

 

روابط عمومي : دکتر بختيار بهرامي طي حکمي بعنوان رئيس کميته آموزش سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان منصوب شد.

دکتر ثابتي طي حکمي دکتر بهرامي را به مدت يکسال بعنوان رئيس کميته آموزش ابقا کرد.

متن اين حکم به شرح ذيل است:

جناب آقاي دکتر بختيار بهرامي

باسلام

احتراما به موجب بند 1 صورتجلسه مورخ 4/5/93 کميته آموزش سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان جنابعالي به مدت يکسال به عنوان رئيس کميته آموزش تعيين و منصوب مي شويد.

اميد است در پناه ايزد منان در انجام امور محوله موفق و مويد باشيد.