دوره ی آموزش تیراندازی

قابل توجه اعضای محترم سازمان

دوره ی آموزش تیراندازی
(اهداف ثابت)

مکان : شهرک بعثت – سالن ورزشی بعثت

زمان ثبت نام : از 18/10/96 تا تاریخ 23/10/96

جهت ثبت نام به روابط عمومی سازمان مراجعه فرمائید.

ظرفیت ثبت نام محدود می باشد.