دوره ی آموزشی گزارش نویسی

دوره ی آموزشی گزارش نویسی

مدرس:

دکتر محمدیان

زمان:سه شنبه  19مرداد 1395   ساعت 15 الی 20

مکان: خ جام جم - پایین تر از صداوسیما - سالن سرای سالمندان 

گذراندن این دوره جهت تمدید پروانه الزامی می باشد.

جهت ثبت نام به امور آموزش و پژوهش مراجعه فرمایید