دوره گزارش نویسی مطالعات ژئوتکنیک وگوبرداری

دوره گزارش نویسی مطالعات ژئوتکنیک وگوبرداری در شهرستان قروه ، باحضور اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در این شهرستان برگزار شد.

دکتر امیر اسعد نصری زر تدریس این دوره را برعهده داشت.

دوره گزارش نویسی  مطالعات ژئوتکنیک وگودبرداری با تلاش امور آموزش وپژوهش وهمکاری دفتر نمایندگی  سازمان در قروه برگزار گردید.