دوره گزارش نویسی در کامیاران برگزار شد

دوره گزارش نویسی برای اعضای دفتر نمایندگی شهرستان کامیاران برگزار شد.

این دوره که در سالن جلسات کانون فرهنگی فاطمیه برگزار شد، با استقبال گسترده اعضای نظام مهندسی ساختمان کامیاران مواجه گردید.

دوره ی گزارش نویسی به مدرسی مهندس جمال قناعت برگزار شد.

مهندس قناعت پیشتر این دوره را برای اعضای سازمان در شهرستان های مریوان، بیجار، قروه و دهگلان، بانه و سقز نیز برگزار نموده بود.

اهمیت و لزوم گزارش نویسی، اصول و فنون گزارش نویسی، چگونگی گزارش مرحله ای مهندسین وبحث درباره مسئولیت های مهندسی و ... از رئوس مطالب ذکر شده مهندس قناعت در این دوره بود.