دوره گزارش نویسی در شهر مریوان

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان در شهر مریوان

 دوره گزارش نویسی

مدرس: مهندس جمال قناعت

زمان: چهارشنبه 5/ 8/ 95 ساعت 15 الی 19
مکان: هنرستان دخترانه عصمت - پایینتر از پمپ بنزین خرسندی
جهت ثبت نام به دفتر نمایندگی مریوان مراجعه فرمایید
گذراندن این دوره جهت تمدید پروانه الزامی می باشد