دوره گزارش نویسی در دهگلان برگزار شد

دوره گزارش نویسی با حضور اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در شهرستان های دهگلان و قروه برگزار گردید.

مهندس جمال قناعت عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان و خزانه دار شورای مرکزی تدریس این دوره را برعهده داشت.

این دوره که با استقبال اعضای شهرستان های دهگلان و قروه مواجه شد در سالن کانون شهید مطهری دهگلان برگزار شد.

اهمیت و لزوم گزارش نویسی، اصول و فنون گزارش نویسی، چگونگی گزارش مرحله ای مهندسین و ... از رئوس مطالب ذکر شده مهندس قناعت در این دوره بود.

دوره گزارش نویسی در شهرستان های استان به مدرسی مهندس جمال قناعت برگزار می شود.

این دوره در 5 آبان ماه در مریوان نیز برگزار خواهد شد.

گذراندن این دوره جهت تمدید پروانه الزامی می باشد