دوره گزارش نویسی در بیجار برگزار شد

دوره گزارش نویسی برای اعضای شهرستان های بیجار و دیواندره توسط دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در بیجار برگزار شد.

این دوره طبق برنامه اعلام شده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در جهت ارتقای دانش فنی و حقوقی مهندسان برگزار گردید.

مهندس جمال قناعت تدریس دوره گزارش نویسی را برعهده داشت.

این دوره در سالن مجتمع نور این شهرستان و با حضور بیش از 130 نفر از اعضا برگزار شد.

دوره گزارش نویسی پیشتر برای اعضای دهگلان، قروه و مریوان توسط مهندس قناعت هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان و شورای مرکزی برگزار گردیده بود.