دوره کاربرد GIS در شهرسازی قابل توجه اعضای محترم گروه شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
دوره کاربرد GIS در شهرسازی
مدرس: مهندس لقمان صادقی

زمان ثبت نام: تا تاریخ 28/ 7/ 96
مکان برگزاری: سالن اجتماعات سازمان

جهت ثبت نام به امور آموزش و پژوهش مراجعه یا شماره 33564876 داخلی (117) تماس حاصل فرمایید