دوره ورود به حرفه اجرا

دوره ورود به حرفه اجرا

 رشته های عمران و معماری

مدرس دکتر آرش سیاری 

مجری آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

کمیته آموزش