دوره های در حال ثبت نام

 
 

 تشکیل دوره منوط به حد نصاب رسیدن شرکت کنندگان می باشد

 

طراحی

دوره

مدرس

رشته

طرا حی لرزه ای سازه های فولادی 

دکترجمشید کرمی 

سازه 

طراحی دیوار برشی 

دکتر دباغ

سازه 

الزامات عمومی مبحث چهارم

دکتربختیار بهرامی -مهندس مهران حیدری 

معماری 

نامه نگاری ونحوه وصول پروانه

مهندس نادر گودرزی-مهندس ابراهیم حمزه زاده 

معماری 

طراحی ونظارت مقدماتی تاسیسات الکتریکی عمومی

دکترجمال مشتاق 

برق

آشنایی با نرم افزارهای محاسبات روشنایی 

مهندس عبید علی محمدی 

برق

اجرای کانال کولر وتهویه ساختمان وبازشو...

مهندس علی ثروت یاری 

مکانیک 

اجرای لوله کشی بهداشتی-گرمایشی فاضلاب و......

مهندس خالد کریمی-مهندس علی ثروت یاری

مکانیک 

نظارت

نام درس

مدرس

رشته

کارگاه نظارت مشترک بین سازه ومعماری

مهندس زاهد شاهویی-مهندس سالار گلابی 

سازه ومعماری 

کارگاه تاسیسات برقی ساختمان مسکونی وتجاری

مهندس عبید علی محمدی 

برق

کارگاه بازدید تاسیسات مکانیک

مهندس پدرام گروهی-مهندس ماشالله دباغ -مهندس صابر صلواتی 

مکانیک 

اجرا

نام درس

مدرس

رشته

بیمه ومسئولیت مجری

جمشید علیرمایی(رئیس بیمه البرزشعبه سنندج)

سازه ومعماری 

گودبرداری وسازه نگهبان 

دکتر امیر حسن نوذری 

سازه ومعماری 

قراردادها مجریان ساختمان  

دکتر علی رشیدی-مهندس جمال قناعت-مهندس فرزام فاروقی

سازه ومعماری 

اجرا سازه های فلزی وبتنی بر اساس مقررات ملی 

مهندس آزاد فائز ومهندس سالار گلابی 

سازه ومعماری