دوره مقدماتی آموزش نرم افزار Abaqus  برگزار شد

دوره مقدماتی آموزش نرم افزار Abaqus توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد.

این دوره توسط امور آموزش و پژوهش سازمان و برای مهندسین گروه های عمران و مکانیک برگزار گردید.

دکتر مژده امانی تدریس دوره مقدماتی آموزش نرم افزار Abaqus  را برعهده داشت.

این دوره در ده جلسه و در محل سازمان برگزار شد.

گفتنی است دوره پیشرفته ی این دوره طی یک ماه دیگر برگزار خواهد گردید.