دوره مسئولیت مهندسین در شهرستان بیجار برگزار شد

به گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان دوره مسئولیت مهندسین در دفتر نمایندگی سازمان در  شهرستان بیجار برگزار شد.

دکتر علی رشیدی عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در این دوره به ارائه مطالب حقوقی پیرامون امورات مهندسی پرداخت.

وی در این دوره خواستار توجه بیشتر جامعه مهندسی به تبعات حقوقی و حدود و مقررات مهندسی شد.

دکتر رشیدی افزود:  عدم آگاهی جامعه مهندسی به مسایل حقوقی مسئولیت های مهندسی موجب بروز مشکلات و چالش های بزرگی خواهد شد.

دوره مسئولیت مهندسین با تلاش امور آموزش و پژوهش سازمان و دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان بیجار برگزار گردید.

این دوره با استقبال اعضای سازمان در این شهرستان مواجه شد.