دوره عمومی و تخصصی پدافند غیرعامل مبحث 21 ویژه همه گروه ها

 

                   قابل توجه اعضای محترم سازمان:

دوره عمومی و تخصصی پدافند غیرعامل مبحث 21 ویژه همه گروه ها  توسط سازمان برگزار می شود.

ثبت نام در این دوره ها بصورت ظرفیت محدود می باشد.

جهت ثبت نام به آموزش و پژوهش سازمان مراجعه فرمایید.