دوره طرح و محاسبه سقف دال بتنی دوره طرح و محاسبه سقف دال بتنی
مدرس: دکتر منیعی
برگزار کننده: امور آموزش و پژوهش با همکاری دفتر نمایندگی دهگلان